S.C. ROMTEXTIL S.A.,  anunţă finalizarea proiectului nr. 2021/331113, intitulat: „Increasing the competitiveness of SC ROMTEXTIL SA through green and sustainable technical solutions” co-finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021, Programul pentru Energie în România, Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’ – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), Domeniu de interes: Energie regenerabilă.

S.C. ROMTEXTIL S.A., announces the completion of project no. 2021/331113 „Increasing the competitiveness of SC ROMTEXTIL SA through green and sustainable technical solutions” co-financed through Norway Grants Financial Mechanism 2014‐2021, Energy Programme in Romania, Call for Project Proposals 3.1: ‘Increased capacity to deliver renewable energy’ – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy.

https://www.national.ro/news/comunicat-de-presa-s-c-romtextil-s-a-2-804862.html

 

Cu ocazia inchiderii acestui proiect Dl. Omer Susli, fondatorul S.C. ROMTEXTIL S.A. a acordat un interviu pe care il puteti viziona vizitand pagina noastra oficiala de Facebook: https://www.facebook.com/RomtextilSA/videos/198170599986914

 

 

În data de 17 octombrie 2023, SC ROMTEXTIL SA a organizat evenimentul de închidere al proiectului „Creșterea competitivității SC ROMTEXTIL SA prin soluții tehnice verzi și sustenabile”, co-finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021, Programul pentru Energie în România, Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’ – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), Domeniu de interes: Energie regenerabilă.

On 17th of October 2023, SC ROMTEXTIL SA organized the closing event for the project „Increasing the competitiveness of SC ROMTEXTIL SA through green and sustainable technical solutions”, co-financed through the Norway Grants Financial Mechanism 2014‐2021, Energy Programme in Romania, Call for Project Proposals: Call 3.1: ‘Increased capacity to deliver renewable energy’ – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy

 

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Increasing the competitiveness of SC ROMTEXTIL SA through green and sustainable technical solutions” co-finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021, Programul pentru Energie în România, Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’ – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), Domeniu de interes: Energie regenerabilă

În dată de 17.07.2023, ca urmare a finalizării derulării procedurii competitive în acord cu OMFE 1284/2016, s-a semnat contractul de furnizarea și instalare a sistemului fotovoltaic cu putere instalată de 0.8MW cu firma RESTART ENERGY ONE S.A.

După semnarea contractului, o echipă din partea RESTART ENERGY ONE S.A. s-a deplasat la locația de implementare, Bulevardul Aurel Vlaicu 125, Constanța, pentru studierea amplasamentului și realizarea măsurătorilor necesare. Cu această ocazie a fost predat amplasamentul prin punerea la dispoziție de documente precum Planul Acoperișului; Expertiza Acoperișului, Schema monofilară, etc.

În luna august a fost livrată o parte din structura de montare a panourilor.

În luna septembrie s-au livrat restul structurii de montare a panourilor, piesele de balastare, covorașele de cauciuc, panourile fotovoltaice și invertoarele.

Datorită unor dificultăți întâmpinate în timpul implementării, finalizarea instalării sistemului fotovoltaic s-a realizat la începutul lunii octombrie 2023.

PROJECT IMPLEMENTATION RETROSPECTIVE “Increasing the competitiveness of SC ROMTEXTIL SA through green and sustainable technical solutions” co-financed through the Norway Grants Financial Mechanism 2014‐2021, Energy Programme in Romania, Call for Project Proposals: Call 3.1: ‘Increased capacity to deliver renewable energy’ – Other Renewable Energy Sources (RES), Focus area: Renewable Energy.

On 17.07.2023, following the completion of the competitive procedure in accordance with OMFE 1284/2016, the contract for the supply and installation of the photovoltaic system with an installed power of 0.8MW was signed with RESTART ENERGY ONE S.A.

After signing the contract, a team from behalf of RESTART ENERGY ONE S.A. visited the implementation location, Bulevardul Aurel Vlaicu 125, Constanța, in order to inspect the location and make necessary measurements. On this occasion, the site was handed over by providing documents such as Roof Plan; Roof Expertise, Monofilar Scheme, etc.

In August, part of the panel mounting structure was delivered.

The rest of the panel mounting structure, ballast pieces, rubber mats, PV panels and inverters were delivered in September.

Due to some difficulties encountered during the implementation, the completion of the installation of the photovoltaic system was achieved at the beginning of October 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ccc

 

 

 


Cu ocazia lansarii acestui proiect Dl. Omer Susli, fondatorul S.C. ROMTEXTIL S.A. a acordat un interviu pe care il puteti viziona vizitand pagina noastra oficiala de Facebook: https://www.facebook.com/RomtextilSA/videos/814625560045232